مجلۀ پویه زمستان 90

ساخت وبلاگ
چکیده : 1 مقدمه 2 بحثی پیرامون نام گذاری وزن شعر 3 بررسی صور خی... با عنوان : مجلۀ پویه زمستان 90 بخوانید :
1 مقدمه
2 بحثی پیرامون نام گذاری وزن شعر
3 بررسی صور خیال "بیان" در کتاب ادبیات 3تخصصی انسانی
4 بررسی لحن در تاریخ بیهقی
5 بررسی و بازگردانی چند بیت از کتب ادبیات
6 رنگ سیاه و سپید در شاهنامه
7 زمانه روزگار یا مرگ
8 صامت میانجی یا نشانه جمع
9 کنایه چیست
10 لار یا لاد
11 نقد هرمنوتیک کشف المحجوب هجویری
نمونه سؤال علوم و فنون ادبی دهم دی ماه 95...
ما را در سایت نمونه سؤال علوم و فنون ادبی دهم دی ماه 95 دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : جمعه 15 دی 1396 ساعت: 0:11